Nguyễn Nhật Ánh/著 -- Nhà xuất bản Trẻ -- 201812 -- 929.373

所蔵は 1 件です。現在の予約件数は 0 件です。

所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 2階洋書 I5ベ/ 929.3/NGU/洋書 121060232 洋書 利用可

資料詳細

タイトル Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
書名ヨミ Toi thay hoa vang tren co xanh
副書名 草原に黄色い花を見つける
著者名 Nguyễn Nhật Ánh /著  
著者ヨミ Nguyen, Nhat Anh  
出版者 NhàxuấtbảnTrẻ  
出版年 201812
ページ数等 375p
大きさ 20cm
版表示 paperback
一般注記 本文ベトナム語 日本語書名:草原に黄色い花を見つける
ISBN 6041116319
ISBN13桁 9786041116313
問合わせ番号(書誌番号) 1120314178
NDC8版 929.373